ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 13, Τ.Κ.682 00,
Τηλ.: (+30) 25520 81040,
Fax: (+30) 25520 24398
Σχέδιο Συγχώνευσης view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 view download
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 2012 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 view download
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 2013 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 view download
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 view download
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 2014 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2016 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΛΠ 2017 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2018 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2019 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2020 view download